Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on May 21, 2018

  Σχετικό έγγραφο  

Ακύρωση της Αριθ. Πρωτ. 2074/3.4.2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στις Ετήσιες Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on May 17, 2018

  Σχετικό έγγραφο    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

by on May 17, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ […]