Διάλεξη με θέμα: «Noise in Engineering – The Good, the Bad and the Ugly»

by on June 20, 2017

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» σας καλεί στη διάλεξη με θέμα: «Noise in Engineering – The Good, the Bad and the Ugly»

του Prof Mihai Dimian University of Suceava ‘Stefan cel Mare’
την Τετάρτη 21/6/2017, και ώρα 15:00, στην Αίθουσα Γ205, TEI Στερεάς Ελλάδας (Ψαχνά).

Mihai Dimian Abstrct and Bio