Συνάντηση Ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+/PLACEMENT

by on November 17, 2017

 

Σχετικό έγγραφο