Δελτίο τύπου για τη Σύνοδο Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ στη Λαμία

by on April 20, 2018

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σας ενημερώνει ότι στις 22, 23 και 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (κτίριο Βιβλιοθήκης)
η Σύνοδος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ΤΕΙ της χώρας με θέμα
«ΕΝΙΑΊΟΣ ΧΏΡΟΣ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΎ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ».

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου θα παραστεί ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου Κων/νος.

Πρόγραμμα Συνόδου