Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: α) Πτυχίων (Παπύρων), β) Ατομικών Φακέλων Σπουδαστών, γ) Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης, δ) Καρτών Σίτισης και ε) Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on November 13, 2014

Σχετικό έγγραφο