ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, FCU, SPLIT, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018, 2019, 2020 & 2021

by on October 15, 2018

Σχετικό έγγραφο ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ετήσια συντήρηση–επισκευή–αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των Φορητών Πυροσβεστήρων, που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, στην Άμφισσα, στη Θήβα, στα Ψαχνά Ευβοίας και στο Καρπενήσι για το 2018

by on July 12, 2018

Σχετικό έγγραφο    

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 15.11.2018 ΕΩΣ 31.12.2021

by on June 15, 2018

  Σχετικό έγγραφο    

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on May 21, 2018

  Σχετικό έγγραφο  

Ακύρωση της Αριθ. Πρωτ. 2074/3.4.2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στις Ετήσιες Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on May 17, 2018

  Σχετικό έγγραφο    

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, FCU, SPLIT, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΙΑ, ΆΜΦΙΣΣΑ, ΘΗΒΑ, ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ: 2018, 2019, 2020 & 2021»

by on May 9, 2018

Σχετικό έγγραφο