Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και καυσίμων και λιπαντικών κίνησης των οχημάτων του Ιδρύματος, για το έτος 2019

by on January 3, 2019

Σχετικό έγγραφο