Ακύρωση της Αριθ. Πρωτ. 2074/3.4.2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στις Ετήσιες Ετήσιες προληπτικές – περιοδικές συντηρήσεις – αναβαθμίσεις των συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία, στην Άμφισσα, στο Καρπενήσι και στη Θήβα

by on May 17, 2018

 

Σχετικό έγγραφο