ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΤΜΗΜΑΤΑ.

by on October 23, 2018