ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΤΕΙ 1290/1.3.2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗΝ “ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 8.5.2018 ΕΩΣ 31.12.2021”

by on May 9, 2018

 

Σχετικό έγγραφο