Πρόσκληση σεμιναρίων ΠΕΓΑ με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων»

by on June 24, 2015

Αίτηση συμμετοχής και πληροφοριακό υλικό για το σεμινάριο με τίτλο:
“Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Τηλεφώνων”
που διοργανώνεται από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(Επ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος),
το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/νίκης και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Το σεμινάριο θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε ανοικτές τεχνολογίες (Java, HTML5, CSS, κ.λπ.) και
μεθοδολογίες για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.
Θα είναι διάρκειας 150 ωρών (με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS) και αφορά αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ.

Στην παρούσα φάση, είναι ακόμα δυνατή η υποβολή αίτησης συμμετοχής για παρακολούθηση
στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έως την 17/7/2015.

Με εκτίμηση,
Πέτρος Λάμψας
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Σχετικό έγγραφο
Αίτηση