ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 13/09-07-2018 (Διατύπωση απόψεων επί των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του ΕΚΠΑ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για συνέργειες με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

by on July 9, 2018

Σχετικό έγγραφο

Διαπιστωτικές πράξεις Διευθυντών Τομέων

by on July 5, 2018

Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Τομέα Ενέργειας και Μετρολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Τομέα Ηλεκτρονικών, ΣΑΕ και Πληροφορικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Εργαστηρίου Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Τομέα Υποδομής και Υπολογιστών του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Τομέα Τηλεπικοινωνιακών μαθημάτων Υποδομής και Υπολογιστών του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Τομέα Ηλεκτρονικών […]

Διαπιστωτικές πράξεις Προέδρων Τμημάτων

by on July 5, 2018

Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Τμήματος Μηχανολόγων Αεροσκαφών ΤΕ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής