ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΕΥΡΩ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

by on June 4, 2019