Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για τη Συντήρηση και Επισκευή των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι

by on October 8, 2015

Σχετικό έγγραφο