ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΕ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

by on February 29, 2016

Σχετικό έγγραφο