Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη Συντήρηση και Επισκευή των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι

by on March 3, 2016

Σχετικό αρχείο