Ανάδειξη αναδόχου, για τη προμήθεια εξοπλισμού και την επισκευή, για την πλήρη λειτουργία καθώς και την συντήρηση διάρκειας ενός έτους, του βιολογικού καθαρισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά»

by on June 24, 2016

Σχετικό έγγραφο