Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ και drum (τύμπανα) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το οικονομικό έτος 2016

by on July 25, 2016

Σχετικό έγγραφο