ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ): «Για την ανάδειξη αναδόχου, για τη προμήθεια εξοπλισμού και την επισκευή, για την πλήρη λειτουργία καθώς και την συντήρηση διάρκειας ενός έτους, του βιολογικού καθαρισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά ύψους δαπάνης έως 30.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

by on August 30, 2016

Σχετικό έγγραφο