2η Σύγκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Η/Υ – Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία»

by on September 10, 2016