Ανακήρυξη υποψήφιων για την ανάδειξη Εκπροσώπου & Αναπληρωτή Εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

by on June 22, 2018

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ