ΠΕΕ για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «NRG-5 / Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Networ advances», του προγράμματος H2020

by on December 18, 2018

 

Σχετικό έγγραφο