2η Σύγκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες και Οπτικές Επικοινωνίες στο Υπέρυθρο»

by on September 10, 2016