ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Π.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

by on September 29, 2016

Σχετικό έγγραφο