2 η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές τους στην Οικονομία και την Εκπαίδευση».

by on November 30, 2016