ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Α. «Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», Β «Συντήρηση – Αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων που είναι εγκατεστημένα σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας»

by on December 1, 2016

Σχετικό έγγραφο