ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη: «Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ( Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ (Κωδικός Έργου: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007)

by on April 4, 2017

Σχετικό έγγραφο