Διανομή-διακίνηση κλειδιών στην πόλη της Λαμίας

by on April 25, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα κλειδιά των αιθουσών, εργαστηρίων και γραφείων στην πόλη της Λαμίας (ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ, Βιβλιοθήκης και Διοικητηρίου),
θα συγκεντρώνονται στο φυλάκιο του κτηρίου της ΣΕΥΠ και θα διανέμονται – διακινούνται από εκεί”