Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το 1ο Εξάμηνο του 2017 σε τέσσερις (4) ενότητες

by on May 16, 2017

Σχετικό έγγραφο