Νέοι σύνδεσμοι πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

by on July 12, 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι
νέοι σύνδεσμοι πρόσβασης είναι:

για τους σπουδαστές: https://unistudent.teiste.gr/
για τα μέλη ΕΠ: https://classweb.teiste.gr/

Με εκτίμηση,
Κ.Υ.Τ.Ε.Π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας