Περίληψη προκήρυξης για πλήρωση δυο θέσεων Αναπληρωτή Καθηγητή στo Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και μιας θέσης Αναπληρωτή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

by on September 5, 2017

Σχετικό έγγραφο