Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on September 16, 2017

 

Σχετικό έγγραφο