Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την Εντομοκτονία-Μυοκτονία-Απολύμανση και οφιοαπώθηση όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι

by on September 22, 2017