Κλήρωση για τον ορισμό μελών συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας

by on October 6, 2017

 

Σχετικό έγγραφο