Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Πρόεδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

by on October 6, 2017

 

Σχετικό έγγραφο