Ανακοίνωση σχετικά με τη Διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό μελών συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για τη Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on October 11, 2017