Ορισμός Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας των τμημάτων της Σ.Τ.ΕΦ.

by on October 18, 2017