Κατάθεση για Διαβούλευση του Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Α: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

by on October 20, 2017

 

Σχετικό έγγραφο