Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για το αξίωμα Προέδρου και Αναπληρωτή Πρόεδρου Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

by on October 25, 2017

Σχετικό έγγραφο