Παράταση Λειτουργίας Εφαρμογής Μετεγγραφών

by on November 8, 2017

Λόγω του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε,
σας ενημερώνουμε ότι προθεσμία των ενστάσεων μετεγγραφών παρατείνεται μέχρι
και την Πέμπτη 09-11-2017.