Παράταση χρόνου Καταληκτικής Ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. ΤΕΙ 6646/15.11.2017 διαγωνισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

by on December 8, 2017

 

Σχετικό έγγραφο