Στήριξη φοιτητών πληγέντων από θεομηνίες (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές), για δωρεάν σίτιση

by on December 15, 2017

Σχετικό έγγραφο