ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ 8.5.2018 ΕΩΣ 31.12.2021 ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6646/15.11.2017 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 47862,2)

by on December 22, 2017

Σχετικό έγγραφο