Διαβίβαση της απόφασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανακήρυξη υποψηφίων εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ. Νοσηλευτικής

by on March 12, 2018

 

Σχετικό έγγραφο