ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

by on April 13, 2018

 

Σχετικό έγγραφο