ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ (&ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΘΗΒΑ

by on April 13, 2018

 

Σχετικό έγγραφο