Ανακοίνωση σχετικά με τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. 1867/26.3.2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα “Ετήσια περιοδική συντήρηση των υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και στα Ψαχνά Ευβοίας» για τέσσερα (4) έτη

by on April 25, 2018

 

Σχετικό έγγραφο