Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on May 10, 2018

 

Σχετικό έγγραφο