Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ.ς Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΔτου Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

by on May 17, 2018

 

Σχετικό έγγραφο