ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

by on June 4, 2018

 

Σχετικό έγγραφο